Percaturan Politik Syaitan

          

 Tersebut dalam kitab yang bernama Al-Arais karangan Abi Ishak, halaman 29, ertinya:

 Diceritakan bahawasanya iblis berkata kepada Tuhannya.

 • Iblis  : Hai Tuhanku telah engkau laknat akan daku, dan telah engkau keluarkan daku dari dalam syurga dan telah engkau jadikan aku daripada syaitan yang dilontar dan dicela, pada hal kepada Bani Adam (anak cucu Adam) telah Engkau bagkitkan Rasul-Rasul, maka siapakah Rasul-Rasulku?

 • Allah s.w.t : Rasul-Rasulmu ialah tukang tenung.

 • Iblis : Aapakah kitab-kitabku?

 • Allah s.w.t : Wasyam yakni ceritera atau dongengan.

 • Iblis : Apakah hadisku?

 • Allah s.w.t : Hadismu ialah dusta.

 • Iblis : Apakah bacaanku?

 • Allah s.w.t : Bacaanmu ialah syair.

 • Iblis : Siapakah tukang bangku (mu'azzinku)?

 • Allah s.w.t : Mu'azzinmu ialah seruling dan serunai (mizmar).

 • Iblis : Apakah rumahku?

 • Allah s.w.t : Rumahmu ialah kamar mandi.

 • Iblis : Apakah masjidku?

 • Allah s.w.t : Masjidmu ialah pasar (pekan).

 • Iblis : Apakah makananku?

 • Allah s.w.t : Makananmu ialah makanan yang tidak dibaca bismillah di atasnya.

 • Iblis : Apakah minumanku?

 • Allah s.w.t : Minumanmu ialah minuman yang memabukkan.

 • Iblis : Siapakah pukatku (jaringku)

 • Allah s.w.t : Jaringmu ialah perempuan.

 • Dan dari Wahab bin Munabbah berkata ia : Allah Ta'ala telah menyuruh iblis mengunjungi Rasulullah s.a.w. dan hendaklah iblis itu menjawab segala pertanyaan yang diajukan Nabi kepadanya, maka sampailah iblis itu ke hadapan Rasulullah merupakan dirinya serupa orang tua dan memegang sebuah tongkat.

 • Nabi Muhammad s.a.w  : Siapakah engkau ini?

 • Iblis  : Saya ini adalah iblis.

 • Nabi Muhammad s.a.w  : Mengapa engkau datang ke sini?

 • Iblis  : Sesungguhnya saya ini telah disuruh Allah mengunjungi tuan dan saya dimestikan menjawab segala pertanyaan tuan.

 • Nabi Muhammad s.a.w  : Hai iblis, berapakah musuhmu daripada umatku?

 • Iblis  : Ada lima belas macam musuhku

  1. Engkau sendiri

  2. Raja yang adil.

  3. Orang kaya yang merendahkan diri.

  4. Saudagar yang benar (jujur).

  5. Orang alim yang benar (kusyuk) menjunjung perintah Allah.

  6. Orang mukmin yang selalu menasihati orang.

  7. Orang mukmin yang pemurah hati.

  8. Orang yang bertaubat yang bersungguh-sungguh dan tetap dalam taubatnya.

  9. Orang yang tidak suka pada barang yang haram.

  10. Orang yang sentiasa berwuduk (bersih)

  11. Orang mukmin yang banyak sedekahnya.

  12. Orang mukmin yang baik budi pekertinya.

  13. Orang mukmin yang menolong orang yang berhajat.

  14. Pembawa Quran yang selalu membacanya.

  15. Orang mukmin yang asyik beribadat di waktu malam hari sedang orang lain dalam tidur nyenyak.

 • Nabi Muhammad s.a.w  : Siapakah sahabat-sahabatmu?

 • Iblis  : Sahabat-sahabatku ialah 10 macamnya:

  1. Sultan yang zalim

  2. Orang kaya yang sombong.

  3. Saudagar yang khianat.

  4. Peminum arak dan tuak.

  5. Orang yang selalu namimah (bergunjing).

  6. Oarng yang mengerjakan zina.

  7. Orang yang makan harta anak yatim.

  8. Orang yang meringankan solat.

  9. Orang yang menahan zakat.

  10. Orang yang menganggap dirinya akan berumur panjang.

  Petikan dari: " PERCATURAN POLITIK SYAITAN IBLIS"

  " Renungkan dan buatlah kesimpulan dari Hakikat ini."

   " Dan ingatlah Kamu kepada Tuhan kamu ketika engkau lupa."  (Surah Al-Kahfi ayat: 42)

   

  Halaman Utama |Informasi Gayong  | Artikel | Aktiviti | Maklumat Ahli | Album